Öğretim Üyesi Kimdir? Nasıl Olunur?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Öğretim üyesi; üniversitelerde kadrolu çalışan, doçent ya da profesör gibi unvanlara sahip olan Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü akademik personeldir.

Öğretim Üyesi Kimdir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Öğretim üyesi; üniversitelerde kadrolu çalışan, doçent ya da profesör gibi unvanlara sahip olan Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü akademik personeldir. Öğretim üyeleri, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından denetlenen üniversite, yüksekokul ya da enstitü gibi kurumlarda çalışabilirler. Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi gereği, haftalık asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim Üyesi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öğretim üyeleri; öğrenci yetiştirmek ya da akademik çalışmalar yapmak gibi farklı görevlere sahiptir. Genellikle üniversitelerin alanlarıyla ilgili kollarında faaliyet gösteren öğretim üyelerinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır.

 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi sürecinde çalışmak,
 • İnteraktif bir ortam sağlamak ve öğrenmeyi kolay hale getirmek,
 • Alanı ile ilgili akademik faaliyetlerde bulunmak,
 • Tez, proje ve sanatta yeterlik gibi farklı süreçlere danışmanlık yapmak,
 • Sempozyum, kongre ve panellere katılmak,
 • Hakemli dergiler için araştırmalar yapmak.

Öğretim Üyesi Olmak İçin Gerekenler

Öğretim üyesi olmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar şöyle sıralanabilir;

 • Üniversitelerden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • ALES’e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) katılmak ve başvurulacak alanın baraj puanını geçmek, ALES’ten en az
 • YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil) gibi sınavlardan başvurulacak alanın baraj puanını geçmek, en az 50 puan almak şarttır.
 • Doktora, sanatta yeterlik ya da tıpta uzmanlık gibi süreçleri tamamlamak,
 • Açılan kontenjanlara başvurmak ve öğretim üyesi olarak işe başlamak.
 • Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olması gerekmektedir.
 • Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak gerekmektedir.

Öğretim görevlisi kadroları üniversiteler bazında YÖK Akademik Kadro İlanları sayfasında ilan edilir. Yukarıda belirtilen şartlar haricinde her üniversite atama yapacağı programla ilgili ilave özel şartlar belirleyebilir. İlanda aranan şartları taşıyan adaylar başvurmak istediği ilanlara belirtilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle beraber başvururlar. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir.

Tabii ki öğretim üyeliği süreci burada da bitmiyor. Tüm bunlar dışında doçent ya da profesör gibi unvanları almak için hakemli dergilerde makale yayımlamak ya da yapılan çalışmalar ile atıf almak gerekiyor.

Meslek yüksekokullarına yapılan öğretim görevlisi müracaatlarında ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak alınan yüzdelik değerler toplanarak hesaplanıp sıralamaya konulur. İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar olan sayıda giriş sınavına girmeye hak kazanan aday olur.

Giriş sınavı yapıldıktan sonra meslek yüksekokullarında sınava giren adayların ALES notunun %35'i, lisans mezuniyet notunun %30'u ve giriş sınavı notunun %35'i hesaplanarak başarı sırası belirlenir. Giriş sınavından 100 lük not sisteminde 65 puanın altında puan alanlar başarısız sayılır.

Öğretim Üyesinde Olması Gereken Özellikler

Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmek, öğretim üyesinden beklenen en önemli nitelik olarak gösterilir. Bunun dışında öğretim üyelerinden beklenen nitelikler şöyle sıralanır;

 • İyi derecede yabancı dil bilmek,
 • Farklı fikirlere açık olmak,
 • Akademik gelişmeleri takip etmek,
 • Araştırmalara katılımak.

 


Kampüsüs

23 Blog Gönderi

Yorumlar